ԼԻՍՏԵՐ

Հաստությունը՝ 0․8 մմ - 20 մմ

Լայնությունը՝ 1000 մմ/ 1250 մմ/ 1500 մմ

Երկարությունը՝  2000 մմ/ 2500 մմ/ 6000 մմ