ՊՐՈՖԻԼ C-70

Հաստությունը՝ 0.3 մմ - 0.6 մմ

Երկարությունը՝ 3 մետր կամ ըստ պատվերի