ՊՐՈՖԻԼ U-26

Հաստությունը՝ 0.3 մմ - 0.6 մմ

Երկարությունը՝ 4 մետր կամ ըստ պատվերի