ԿԱԽԻՉ

Հաստությունը 0,3-0,9 մմ

Երկարությունը 200-600 մմ