ԱՆԿՅՈՒՆԱԿՆԵՐ

Հաստությունը՝ 2․5 մմ - 8․0 մմ

Կողմերը՝ 30 մմ - 100 մմ

Երկարությունը՝ 6 մետր կամ 12 մետր