ԿԼՈՐ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ

Հաստությունը՝ 1․0 մմ - 4․0 մմ

Տրամագիծը՝ 10 մմ - 127 մմ

Երկարությունը՝ 6 մետր կամ 12 մետր