ՔԱՌԱՆԿՅՈՒՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ

Հաստությունը՝ 1․0 մմ - 4․0 մմ

Լայնությունը՝ 10 մմ - 120 մմ

Բարձրությունը՝ 10 մմ - 120 մմ

Երկարությունը՝ 6 մետր կամ 12 մետր