ՔԱՌԱՆԿՅՈՒՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ

Հաստությունը՝ 1․0 մմ - 5․0 մմ

Լայնությունը՝ 10 մմ - 200 մմ

Բարձրությունը՝ 10 մմ - 200 մմ

Երկարությունը՝ 6 մետր կամ 12 մետր