ՔԱՐԵ ԲԱՄԲԱԿ ՌՈԿԼԱՅԹ

ТЕХНОНИКОЛЬ

ROCKLITE-ը մեկուսիչ քարե բամբակ է։ Այն հիմնված է բազալտե խմբի ապարների վրա՝ մշակված կապակցիչով։

Այս թեթև սալերը օգտագործվում են շինարարական աշխատանքներում՝ կառույցների մեկուսացման համար: Այս մեկուսիչը օտագործվում է առաստաղների, հատակի և թեք տանիքների ջերմամեկուսացման համար: