• ՆԱՐՍԱՆ՝ ՈՐԱԿԻ ԱՄՈՒՐ ՀԵՆԱՐԱՆ +374 010 444-511, 091 200-159
  • ՆԱՐՍԱՆ՝ ՈՐԱԿԻ ԱՄՈՒՐ ՀԵՆԱՐԱՆ +374 010 444-511, 091 200-159
  • ՆԱՐՍԱՆ՝ ՈՐԱԿԻ ԱՄՈՒՐ ՀԵՆԱՐԱՆ +374 010 444-511, 091 200-159
  • ՆԱՐՍԱՆ՝ ՈՐԱԿԻ ԱՄՈՒՐ ՀԵՆԱՐԱՆ +374 010 444-511, 091 200-159
  • ՆԱՐՍԱՆ՝ ՈՐԱԿԻ ԱՄՈՒՐ ՀԵՆԱՐԱՆ +374 010 444-511, 091 200-159 

Տեսակը՝ կլոր խողովակի   և   ուղղանկյուն խողովակի

Ճկումը՝ 120 աստիճան              Ճկումը՝ 90 աստճան                          

                  Չափերը՝  ըստ պատվերի            

               Գույները՝ ըստ RAL կատալոգի